برای تکریم از مشتریان محترم اقدام به قرعه کشی در سایت کردیم و نتایج قرعه کشی در همین محیط ابلاغ خواهد شد.

📣 قرعه کشی داریم و یه عاااالمه تخفیف و جایزه

 عکس ها و شیرین کاری های پت شما در قرعه کشی بزرگ میلو شرکت داده خواهد شد. مبنای نتیجه قرعه کشی، میزان رای مشترکین خواهد بود.

برای شرکت در قرعه کشی این فرم را پر کنید


    45
    فیلم های ارسالی تا این لحظه